AF

Game StatusSTATUS


GAME ID 20234AF1AF2
DIVISION AF
DATE 2024-02-06
VENUE 高井戸HOME


Team
C-Side


AWAY


Team
Bamboo Bush