AF

Game StatusSTATUS


GAME ID 20234AF1AF6
DIVISION AF
DATE 2024-01-09
VENUE 高井戸HOME


Team
C-Side


AWAY


Team
D4